Proiect Erasmus+ ”My Cultural Curiosity” (13-23 August 2023)

Proiect Erasmus+ ”My Cultural Curiosity” (13-23 August 2023), Izvoare, jud. Harghita.
Scopul proiectului a fost să promoveze aspecte interculturale aplicabile într-un spațiu european care promovează incluziunea, solidaritatea, voluntariatul, cultura națională și universală.
Tinerii implicați în proiect au dezvoltat competențe lingvistice, de conștientizare și expresie culturală, eco-socio-civice, astfel devenind mai implicați în viața școlară privind activitățile extracurriculare, dar și în demersurile educaționale standard.
Asociația Ingens Risus
coord. de proiect Andreea Gârbea
resp. de proiect prof. Emilia Vințan și prof. Nicoleta Bodiu
lider de grup prof. Lavinia Muntean

ÎNSCRIERE ÎN CLASA A IX-A AN ŞCOLAR 2023-2024

ELEVII ADMIŞI ÎN CLASA A IX-A LA COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ”REGINA MARIA” DEVA, SPECIALIZĂRILE FILOLOGIE/ ȘTIINȚE SOCIALE ȘI MATEMATICĂ INFORMATICĂ VOR DEPUNE DOSARUL DE ÎNSCRIERE ÎN PERIOADA 20.07.2023- 24.07.2023, ÎNTRE ORELE 8:30 – 14:30, LA SEDIUL UNITĂȚII.
DOSARUL VA CONȚINE :
1. Certificatul de naştere şi cartea de identitate a elevului- copie xerox;
2. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a – original;
3. Foaie matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale)- original;
4. Fişă medicală/adeverință medic familie (dovadă de vaccinări);
5. Cartea de identitate a părinţilor – copie xerox;
FELICITĂRI ELEVILOR ADMIȘI !