Procedura aviz liceu pedagogic

ANUNȚ IMPORTANT

În atenția cadrelor didactice care solicită acordul directorului Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Deva, în vederea participării la etapele mobilității pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care vor cuprinde ore la profilul pedagogic

Cadrul didactic solicită în scris conducerii unității școlare acordul pentru ocuparea postului declarat vacant/rezervat în cadrul Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Deva. Solicitarea va fi insoțită de CV și documente justificative. Documentele scanate vor fi transmise, in format electronic, la adresa de email nicoara.gabriela@yahoo.com, în ordinea prevazută în grila de evaluare a CV-ului, Anexa 1.
Candidații vor fi anunțați telefonic de către secretariatul școlii în legătură cu programarea interviului și a susținerii lecției.

 

Procedura aviz liceu pedagogic

ANUNȚ IMPORTANT – ref. Obținere Aviz Pedagogic

ANUNȚ IMPORTANT

În atenția cadrelor didactice care solicită acordul directorului Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Deva, în vederea participării la etapele mobilității pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care vor cuprinde ore la profilul pedagogic

Cererile adresate conducerii școlii, însoțite de CV și documentele justificative, se vor depune la secretariatul Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” Deva cu cel puțin 14 zile calendaristice înainte de prima zi prevăzută pentru depunerea dosarului la ISJ, în etapa vizată a mobilității.
Candidații vor fi anunțați telefonic de către secretariatul școlii în legătură cu programarea interviului și a susținerii lecției.