Clasa Pregătitoare 2021-2022

Inscrierea on-line se face pe site-ul https://inscriere.edu.ro/ – formularul online care permite părinților să precompleteze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar.
Ø Mesaj pentru părinți: Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să prezentați la secretariatul școlii datele copilului pre-completate.
Odata cu transmiterea/ depunerea sctelor de către părinți, secretariatul unității de învățământ are obligaţia VALIDĂRII CERERII în aplicaţie.
VALIDAREA CERERII înseamnă CONFIRMAREA CĂ DATELE AU FOST INTRODUSE CORECT ÎN APLICAŢIE. Validarea nu trebuie confundată cu admiterea/respingerea cererii de înscriere, operaţiuni care se efectuează în perioada prevăzută în Metodologie şi Calendar.
La sfârşitul perioadei de depunere a cererilor (28 aprilie 2021) TOATE cererile introduse trebuie să fie VALIDATE.
Cererile validate nu se pot modifica sau șterge. În cazul în care operatorii din școli trebuie să modifice sau să șteargă o cerere validată, trebuie ca în prealabil să se adreseze responsabililor IȘJ pentru invalidarea cererii respective .

Documentele necesare pentru înscriere se transmit/ depun pe e-mail inscrieripeda@gmail.com, WhatsApp 0771054504 sau la poarta unității.

Cerere Amânare pentru înscrierea în Clasa Pregătitoare

În cazuri speciale în care părinții solicită amânarea înscrierii în clasa pregătitoare, vă punem la dispoziție aceată cerere :

CERERE AMANARE - CP
Descarca fisierul

Anexa1- Metodologia de înscriere în învățământul primar 2021-2022

Cerere pentru eliberarea Recomandării de către grădiniță ( pentru copii care împlinesc 6 ani în perioada 1.09 -31.12.2021)
Xerox Scan_19032021103622

Descarca fisierul

Criterii generale/ specifice pentru înscriere Clasa Pregătitoare

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR CARE AU DOMICILIUL ÎN ALTĂ CIRCUMSCRIPȚIE ȘCOLARĂ ȘI CARE SOLICITĂ ÎNSCRIEREA COPILULUI ÎN UNITATEA NOASTRĂ ȘCOLARĂ

ÎN VEDEREA APLICĂRII CRITERIILOR DE DEPARTAJARE ESTE OBLIGATORIE DEPUNEREA URMĂTOARELOR ACTE:
Criterii generale:
– CERTIFICAT MEDICAL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP A COPILULUI;

– CERTIFICAT DE DECES AL PĂRINȚILOR, ADEVERINȚĂ DE LA CASA DE COPII;

– PENTRU FRAȚI/ SURORI ÎNSCRIȘI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SE VERIFICĂ APLICAȚIA INFORMATICĂ SIIIR.

Criterii specifice:

– COPIA SENTINȚEI DE DIVORȚ SAU SENTINȚEI JUDECĂTOREȘTI DE TUTELĂ;

– DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU PĂRINTE/ TUTORE UNIC ÎNTREȚINĂTOR;

– APARTENENȚA DE GRĂDINIȚA UNITĂȚII SE VA VERIFICA ÎN APLICAȚIA INFORMATICĂ SIIIR

MX-M266NV_20210319_092525

Inscrieri Clasa Pregătitoare an școlar 2021- 2022

16.03.2021

Comunicat de presă

Înscrierea copiilor în învățământul primar debutează în data de 29 martie 2021

Conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 – 2022, Anexa nr. 2 la Ordinul ME nr. 3473/10.03.2021, în 17 martie 2021, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, va afișa circumscripțiile școlare pentru fiecare unitate de învățământ, în vederea pregătirii înscrierii copiilor pentru cele 2997 locuri din 145 de clase pregătitoare de la nivelul județului.
În 18 martie 2021:
– părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, și care s-au întors din străinătate sau care nu au frecventat grădinița, vor putea descărca de pe site-ul CJRAE HUNEDOARA, modelul de cerere pentru evaluarea dezvoltării copiilor;
– părinții copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, vor putea descărca fișa specifică pentru evaluarea dezvoltării de pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv al unităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar.
În perioada 22 martie – 27 aprilie 2021, se va realiza evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și se vor elibera recomandările pentru înscrierea în învățământul primar:
– pentru copiii care au frecventat grădinița: pe baza cererilor de evaluare transmise/depuse de părinți, la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar, se vor elibera/transmite recomandări de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
– pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau care au revenit din străinătate, pe baza înregistrării cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți se va realiza o programare care va fi comunicată părinților în vederea participării copiilor la evaluare. În urma evaluării realizate în cele 11 centre organizate la nivelul județului de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara (anexă), va fi eliberată/transmisă către părinte recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz. Activitatea de evaluare va fi realizată în intervalul orar 10,00-18,00, astfel încât programul de desfășurare să poată fi adaptat pentru asigurarea tuturor măsurilor de siguranță și sănătate a copiilor și părinților. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial.
În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.
Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021, astfel:
• 10 – 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
• 11 – 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
• 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.
A doua etapă de înscriere în învățământul primar (21 mai – 10 septembrie):
• 21 mai 2021: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
• 24 mai – 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
• 4 iunie 2021: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.
În perioada 1 – 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Biroul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara

Cerere Înscriere- Declaratie de veridicitate a datelor
Descarca fisierul

 

Circumscripția școlară

Documente necesare înscriere CP

Descarca fisierul