Atasăm lista elevilor admiși la filieră vocațională, profil pedagogic, specializările învățător-educatoare/ educator- puericultor. Pentru confirmare sau renunțare sunteți rugați să vă prezentați astăzi, 09.07.2024, până la ora 17:00.

Documentele necesare înscrierii sunt : acte identitate elev/ părinți(copii), fișă medicală(original), foaie matricolă(original), adeverință cu media de admitere eliberată de unitatea de învățământ de proveniență(original). Dosarul se poate completa ulterior în cazul în care unele documente nu au fost eliberate.

CCI_000460