Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara efectuează în perioada 28 martie – 10 aprilie 2024 , evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au frecventat grădinița sau care au venit din străinătate, la solicitarea părinților/tutorilor/reprezentanților legali, în vederea înscrierii în învățământul primar.

Evaluarea se desfășoară în baza unei programări telefonice și a completării unei CERERI de către părinți/tutori/reprezentanți legali ai copiilor, care va fi transmisă prin una din cele 3 variante:
– on-line, pe adresa: office@cjraehd.ro
– prin poștă, la adresa: Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, loc. Deva, str.Gh. Barițiu, nr. 2, cod: 330065, județul Hunedoara;
– prin depunere la sediul CJRAE Hunedoara.
După depunerea cererii, părinții vor fi contactați telefonic, pentru programarea în vederea evaluării preșcolarului la unul dintre centrele de evaluare.
Centrele de evaluare pot fi consultate aici
Programare și informații suplimentare: tel. 0767 638 499