Vineri, 28.01.2022, începând cu ora 12:00, a avut loc, activitatea extracurriculară ATELIERE EDUCAȚIONALE, desfășurată în cadrul proiectul ROSE „MOTIVAȚIE PENTRU PERFORMANȚĂ!” implementat de Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva. Această activitate urmărește  îmbunătățirea comportamentului elevilor și a relației școală – familie. S-au  abordat teme care sunt în concordanță cu nevoile elevilor și ale părinților prezenți online. Prin această activitate li se oferă elevilor din grupul țintă din clasele a XI-a posibilitatea de a-și exersa diverse abilități și aptitudini, de a-și descoperi talente și de a exersa cooperarea și colaborarea cu ceilalți membri ai echipelor. ATELIERE EDUCAȚIONALE, coroborate cu toate celelalte activități derulate în cadrul proiectului nostru, sunt orientate în vederea îmbunătățirii nivelului de formare profesională, dar și pentru susținerea elevilor din grupul țină în procesul de alegere a carierei.

Stimați părinți, dragi elevi și experți extracurriculari, vă mulțumim pentru reușita acestei activități!

ANUNT ACTIVITATE