PRECIZARE
Lista afișată nu reprezintă lista candidaților admiși la clasa pentru care s-au susținut probele de aptitudini.
Conform OME 3721/2021, absolvenții care au promovat probele de aptitudini sunt admiși, pe locurile pentru care au susținut probele, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Rezultate Probe Aptitudini