ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR CARE AU DOMICILIUL ÎN ALTĂ CIRCUMSCRIPȚIE ȘCOLARĂ ȘI CARE SOLICITĂ ÎNSCRIEREA COPILULUI ÎN UNITATEA NOASTRĂ ȘCOLARĂ

ÎN VEDEREA APLICĂRII CRITERIILOR DE DEPARTAJARE ESTE OBLIGATORIE DEPUNEREA URMĂTOARELOR ACTE:
Criterii generale:
– CERTIFICAT MEDICAL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP A COPILULUI;

– CERTIFICAT DE DECES AL PĂRINȚILOR, ADEVERINȚĂ DE LA CASA DE COPII;

– PENTRU FRAȚI/ SURORI ÎNSCRIȘI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SE VERIFICĂ APLICAȚIA INFORMATICĂ SIIIR.

Criterii specifice:

– COPIA SENTINȚEI DE DIVORȚ SAU SENTINȚEI JUDECĂTOREȘTI DE TUTELĂ;

– DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU PĂRINTE/ TUTORE UNIC ÎNTREȚINĂTOR;

– APARTENENȚA DE GRĂDINIȚA UNITĂȚII SE VA VERIFICA ÎN APLICAȚIA INFORMATICĂ SIIIR

MX-M266NV_20210319_092525