Informaţii utile

Urmăreşte-ne şi vei fii informat...

Admitere filieră Vocaţională, profil Pedagogic, specializare învățător-educatoare; educatori-puericultor

Conform Calendarului Admiterii în învățământul liceal, în data de 02.07.2019, se vor afișa listele cu elevii care au fost admiși/ respinși la profil Pedagogic în funcție de media de admitere.
Documentele necesare pentru completarea dosarului de înscriere a elevilor admiși sunt următoarele :
1. Fișa de înscriere în anul școlar 2019- 2020 – original;
2. Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a – original;
3. Foaie matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale)- original;
3. Fişă medicală şi dovadă de vaccinări;
4. Carțile de identitate a părinţilor – copie xerox (daca nu au fost depuse la dosarul de înscriere la probele de aptitudini).
Elevii admiși sunt rugați să confirme locul ocupat prin depunerea documentelor mai sus menționate, în data de 02.07.2019 între orele 12:00 – 18:00.
Elevii admiși care confirmă locul nu mai participă la etapa de înscrieri de opțiuni pentru repartizarea computerizată.